Чт. Мар 23rd, 2023

У Вас є можливість змінити хід безпекової історії світу, вплинувши на ситуацію таким чином, щоб миттєво завершити безбожну війну в Україні з поступовим виведенням всього світу з енергетичної, продовольчої, економічної, безпекової, політичної та моральної кризи.

Згідно норм прямої дії статті 5 та статті 69 Конституції України – носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народне волевиявлення здійснюється через різні форми безпосередньої демократії, – тому від імені миролюбивого, дружнього, героїчного 40-мільйонного народу України та від групи адвокатів і політиків, таємно-координованої української діаспори по всьому світу, ми маєм моральне і законне право, не використовуючи бюрократичну систему української влади, звертатись до Вас безпосередньо – з пропозицією зробити святу справу для всього світу, для українського народу і для Вас, особисто, – включивши зелене світло завершенню всеосяжної деструктивної війни, організувавши безбюрократичний, миттєвий вступ України до складу НАТО та Євросоюзу впродовж п’яти(максимум десяти) днів з завершенням війни згідно рішення міжнародного суду ООН від 16.03.2022р.

( You have the power to change the motion of the safety of history in the world effecting on situation so that the godless war in Ukraine was stopped alongside with the gradual leading out of the whole world from a power, food, economic, safety, political and moral crises.

In pursuance to norms of direct action of Article 5 and Article 69, Constitution of Ukraine, people are the only transmitter of sovereignty and the only source of power in Ukraine. Folks’ will is carried out through different forms of direct democracy, and this is why, on behalf of peaceful, friendly, heroic 40-millionth Ukrainian nation and from the group of advocates and politicians, secretly-coordinated Ukrainian diaspore all over the world, we have moral and legal right, with no use of the bureaucratic system of Ukrainian power, to appeal to you directly with our suggestion to do saint business for the whole world, for the Ukrainian people and for you personally, including green light to completion of all-embracing destructive war, organizing without bureaucratic, instantaneous entry of Ukraine in the complement of NATO and European Union during five (at most ten) days with completion of war in obedience to the decision of international court of UN from 16.03.2022)

Щоб рішуче запустити процес безбюрократичного вступу України до складу НАТО і Євросоюзу впродовж п’яти(максимум десяти) днів з реалізацією рішення міжнародного суду ООН від 16.03.2022р. щодо негайного припинення війни, – ПРОСИМ ЗВЕРНУТИСЬ, ОСОБИСТО ДО ДЖО БАЙДЕНА, ТА ДАТИ ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО МИТТЄВОМУ ЗАВЕРШЕННЮ ВІЙНИ.

(To resolutely start the process of non-bureaucratic entry of Ukraine in NATO and European Union during five (at most ten) days with realization of decision of international court of UN from 16.03.2022 in relation to the immediate stopping of war, we ask you PERSONALLY ADDRESS JOE BIDEN SO THAT GREEN LIGHT WAS GIVEN TO INSTANTANEOUS COMPLETION OF WAR. )

УТОЧНЮЄМ: прямого військового зіткнення НАТО з технологічно відсталою Росією, не буде, апріорі, оскільки на другий же день, після прийняття України в НАТО та Євросоюз з одночасним озвученням рішення суду ООН від 16.03.2022р., – Путін миттєво завершить безперспективну для Росії війну без будь-яких умов, щоб зберегти хитку владу в Росії та цілісність Росії, як держави.

(WE SPECIFICALLY NOTE THAT there a priori will not ever be direct military collision of NATO with technologically backward Russia just on the second day after the acceptance of Ukraine in NATO and European Union with simultaneous pronunciation of the UN court of 16.03.2022: Putin would instantly complete non-prospective war for Russia to save shaky power in Russia and its integrity as the state)

Дякуєм за лідерство.
Дякуєм за вступ в НАТО та Євросоюз.

(We thank you for leadership
We thank you for entering into NATO and European Union)

Віктор Комбі

от zhytomyr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *